ÖVERSIKT


Denna webbplats drivs av Hyllux. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Hyllux. Hyllux erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, under förutsättning att du godkänner alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.


Du och oss och styr din användning av Tjänsten, ersätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, om det är muntligt eller skriftligt mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av tjänstgöringsvillkoren). Dessa tjänstgöringsvillkor är effektiva om inte och tills de avslutas av antingen du eller oss.


AVSNITT 18 - STYRNINGSRÄTTEN Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Du kan när som helst avsluta dessa Villkor för tjänst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra Tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.


AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Om du misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att uppfylla alla villkor eller bestämmelser i dessa villkor för tjänsten vi kan också säga upp detta avtal när som helst utan varsel och du kommer att vara ansvarig för alla belopp som förfaller fram till och inklusive datum för uppsägning. a) Och/eller kan därför förneka dig tillgång till våra Tjänster (eller någon del av dessa).


Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänsten till följd av att eventuella ändringar i dessa Villkor för tjänst innebär att dessa ändringar accepteras. Underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rätt eller bestämmelse i dessa villkor för tjänstgöring ska inte innebära ett avsägelse av sådan rättighet eller föreskriva en sådan rättighet. -Vad är det?


AVSNITT 1 - ONLINE LÄKEMEDEL


Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller regler som lagts upp av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet. förståelse mellan dig och oss och styra din användning av Tjänsten, ersätta tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, Mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av tjänstgöringsvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa villkor för tjänstgöring ska inte tolkas mot den författande parten.

Dessa villkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Den. Mark.

Du kan när som helst granska den aktuella versionen av användarvillkoren på den här sidan.


AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR


Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, Ändra eller ersätta någon del av dessa Villkor för tjänst genom att skicka uppdateringar och ändringar på vår webbplats.

Du förstår att ditt innehåll (utom kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och innebära (a) överföringar över olika nätverk; och b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutning av nät eller anordningar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänsten till följd av att eventuella ändringar i dessa Villkor för tjänst innebär att dessa ändringar accepteras.

Frågor om villkoren ska skickas till oss på support@YOURSTORENAME.com.

AVSNITT 15 VIKTIGHET


AVSNITT 3 – TILLVERKNING, KOMPLETENET OCH INFORMATIONST


Vi är inte ansvariga om informationen som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, komplett eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. AVSNITT 16 AVDELNINGAR

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna sida när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår sida. De skyldigheter och skyldigheter som parterna uppkommit före uppsägningsdatumet ska överleva att detta avtal upphört för alla ändamål.


AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER


Du kan när som helst avsluta dessa Villkor för tjänst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra Tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att uppfylla alla villkor eller bestämmelser i dessa villkor för tjänsten vi kan också säga upp detta avtal när som helst utan varsel och du kommer att vara ansvarig för alla belopp som förfaller fram till och inklusive datum för uppsägning. a) Och/eller kan därför förneka dig tillgång till våra Tjänster (eller någon del av dessa).

AVSNITT 17 ETT AVTAL


AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (i tillämpliga fall)


Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga endast via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas ut i enlighet med vår Returpolicy.

Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt visa färger och bilder av våra produkter som visas i butiken. Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa villkor för tjänstgöring ska inte tolkas mot den författande parten.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rättighet från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. AVSNITT 18 REGISTRERINGST

Dessa villkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Hongs lagstiftning. Kong.


AVSNITT 6 – UPPGIFTER OCH RÄKENSKAPSINFORMATION


Vi förbehåller oss rätten att vägra någon order du lämnar hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Du kan när som helst granska den aktuella versionen av användarvillkoren på den här sidan.


Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som gjorts i vår butik. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, Ändra eller ersätta någon del av dessa Villkor för tjänst genom att skicka uppdateringar och ändringar på vår webbplats.


För mer information, se vår Returpolicy.


AVSNITT 7 - VALUTA VERKNING


Frågor om villkoren ska skickas till oss på service@bytebays.com.

Du bekräftar och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg ”som är” och ”som finns tillgängliga” utan några garantier, uppgifter eller villkor av alla slag och utan intyg. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller är relaterade till din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för verktyg som tillhandahålls av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive frigivning av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.


AVSNITT 8 – TREDJE PERSONAL


Visst innehåll, vissa produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjeparts länkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anknutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll, eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant igenom tredjepartens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, problem eller frågor angående produkter från tredje part ska riktas till den tredje parten.


AVSNITT 9 – KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INFORMATIONER


Om du, på vår begäran, skickar vissa specifika inlagor (t.ex. tävlingsposter) eller utan förfrågan från oss skickar du kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, oavsett online, per e-post, per post eller på annat sätt (kollektivt ”kommentarer”), Du samtycker till att vi när som helst, utan begränsningar, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och kommer inte att ha någon skyldighet (1) att hålla några kommentarer konfidentiella; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon rättighet för någon tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.


AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION


Din inlämnande av personuppgifter genom butiken regleras av vår sekretesspolicy. För att se vår integritetspolicy.


AVSNITT 11 – FRIKEL, INAKKRATIER OCH ULÄPPNING


Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, Orikligheter eller utelämnande avseende produktbeskrivningar, prissättning, marknadsföring, erbjudanden, avgifter för leverans av produkter. Transiteringstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat in din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.


AVSNITT 12 - FÖRKLADA ANVÄNDNINGAR


Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) i olagligt syfte; (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) för att göra intrång i eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) för att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; f) lämna oriktiga eller vilseledande uppgifter, (g) för att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) för att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för att spamma, phish, pharm, förevändning, spindel, krypa eller skrapa; (j) i obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.


AVSNITT 13 - UPPGIFTER AV GARANTIER


Vi garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan några utfästelser, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-intrång.

Under inga omständigheter ska Hyllux, våra chefer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller några direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det är baserat på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av någon av Tjänsten eller några produkter som anskaffats med hjälp av Tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av Tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de har informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.


AVSNITT 14 - INDEMNIFIERING


Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Hyllux och våra moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av att du bryter mot dessa användarvillkor eller de dokument som de införlivar genom hänvisning. eller ditt brott mot någon lag eller en tredje parts rättigheter.


AVSNITT 15 - VIKTIGHET


I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, ska ett sådant beslut inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.


AVSNITT 16 – AVSEENDE


Parternas skyldigheter och ansvar som uppkommit före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla även efter uppsägningen av detta avtal i alla avseenden.

Dessa användarvillkor gäller såvida de inte sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår egen bedömning underlåter, eller vi misstänker att du har underlåtit, att följa något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller kan i enlighet med detta neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).


AVSNITT 17 - ETT AVTAL


Om vi underlåter att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska det inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av Tjänsten, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som utarbetat dem.


AVSNITT 18 - STYRNINGSRÄTTEN


Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i USA.


AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER


Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter publicering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör ett godkännande av dessa ändringar.


AVSNITT 20 - KONTAKTIPPLYSNINGAR


Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på customer@hyllux.com.

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing