OPGGØRELSE


Dette nettstedet drives av Hyllux. På hele nettstedet viser begrepene «vi», «os» og «vort» til Hyllux. Hyllux tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester som er tilgjengelige fra dette nettstedet til deg, brukeren, under forutsetning av at du godtar alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.


Du og oss og styre din bruk av Tjenesten, og erstatter eventuelle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjoner og forslag, om det er muntlig eller skriftlig mellom deg og oss (herunder, men ikke begrenset til, eventuelle tidligere versjoner av tjenestevilkårene). Når vi ikke utøver eller håndhever enhver rett eller bestemmelse i disse vilkår for tjeneste, skal ikke utgjøre en unntak av slik rettighet eller fastsette en slik rett. - Ja.


AVSNITT 18 — STYRELSE Ved å gå inn på eller bruke noen del av nettstedet godtar du å være bundet av disse tjenestevilkårene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, kan du ikke gå inn på nettstedet eller bruke noen tjenester. Disse tjenestevilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler lagt opp av oss på dette nettstedet eller med hensyn til Tjenesten utgjør hele avtalen. forståelse mellom deg og oss og styre din bruk av Tjenesten, erstatning av eventuelle tidligere eller samtidige avtaler, meldinger og forslag, enten de er muntlige eller skriftlige, Mellom deg og oss (herunder, men ikke begrenset til, eventuelle tidligere versjoner av tjenestevilkår).


Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til den nåværende butikken, skal også være underlagt vilkårene for bruk. Du kan se den nyeste versjonen av vilkårene for bruk når som helst på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte noen del av disse tjenestevilkårene ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden med jevne mellomrom for endringer. Eventuelle tvetydigheter i tolkningen av disse tjenestevilkårene skal ikke forstås overfor ordrer.


Butikken vår er vert på Shopify Inc. Disse tjenestevilkårene og eventuelle særskilte avtaler som vi leverer tjenester skal styres av og forstås i samsvar med lovene i Den. Mark.


SEKSJON 1 - ONLINE-SPERMER


Du kan gjennomgå den nyeste versjonen av vilkår for tjenesten når som helst på denne sida.

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere. endre eller erstatte en del av disse vilkårene for tjeneste ved å sende oppdateringer og endringer til nettstedet vårt.

Din fortsatte bruk av eller tilgang til vår nettsted eller Tjenesten etter at alle endringer i disse Tjeneste vilkårene er godkjent.

Spørsmål om vilkårene for tjeneste bør sendes til oss på support@YOURSTORENAME.com.


DEKSJON 2 - ALMINNELIGE VILKÅR


Du går med på å skade, forsvare og holde harmløse Bytebayer og våre morforetak, datterselskaper, partnere, offiserer, ledere, agenter, entreprenører, lisensytere, tjenesteytere, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte, harmløse på grunnlag av krav eller etterspørsel, herunder rimelige advokatbyrer, Utarbeidet av en tredjepart som følge av eller som følge av ditt brudd på disse underretningsvilkårene eller de dokumentene de inkorporerer ved henvisning, eller brudd på enhver lov eller en tredjeparts rettigheter.

Du forstår at innholdet ditt (ikke inkludert kredittkortinformasjon) kan overføres ukryptert og involvere (a) overføringer over forskjellige nettverk; og (b) endringer for å samsvare med og tilpasse seg tekniske krav til tilkoblede nettverk eller enheter. AVSNITT 11 SYSTEMHET

Dersom en bestemmelse i disse tjenestevilkår er fastslått å være ulovlig, ugyldig eller ikke fullbyrdes, en slik bestemmelse skal likevel være gjennomførbar i så stor utstrekning som gjeldende lovgivning tillater, og den ikke-drivende delen skal anses som avbrutt fra disse tjenestevilkår, En slik bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheten og gjennomføringen av andre gjenstander.

AVSNITT 16 TILDELING


DEKSJON 3 - ACCURT, INFORMASJONETS FORPLIGHET OG TIDSPLYKKER


Vi er ikke ansvarlige hvis informasjonen som er tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller aktuell. Materialet på dette nettstedet er kun gitt for generell informasjon og skal ikke stoles på eller brukes som det eneste grunnlaget for å ta beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktige, mer fullstendige eller mer rettidige informasjonskilder. Du kan når som helst avslutte vilkårene for Tjenesten ved å informere oss om at du ikke lenger vil bruke våre Tjenester eller når du slutter å bruke nettstedet vårt.

Dette nettstedet kan inneholde viss historisk informasjon. Historisk informasjon er nødvendigvis ikke aktuell og er kun gitt for din referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på denne siden når som helst, men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på siden vår. Hvis du mislykkes, eller vi mistenker at du har mislykkes, å overholde enhver vilkår eller bestemmelse i disse tjenestevilkår, Vi kan også oppsige denne avtalen når som helst uten varsel, og du vil fortsette å være ansvarlig for alle beløp som forfaller fram til og inkludert oppsigelsesdatoen og Og/eller dermed kan du nekte tilgang til våre Tjenester (eller noen del av dem).


FORANSTALTNINGER TIL TJENESTEN OG PRISER


Når vi ikke utøver eller håndhever enhver rett eller bestemmelse i disse vilkår for tjeneste, skal ikke utgjøre en unntak av slik rettighet eller fastsette en slik rett. - Ja.

Disse tjenestevilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler lagt opp av oss på dette nettstedet eller med hensyn til Tjenesten utgjør hele avtalen. forståelse mellom deg og oss og styre din bruk av Tjenesten, erstatning av eventuelle tidligere eller samtidige avtaler, meldinger og forslag, enten de er muntlige eller skriftlige, Mellom deg og oss (herunder, men ikke begrenset til, eventuelle tidligere versjoner av tjenestevilkår).

Eventuelle tvetydigheter i tolkningen av disse tjenestevilkårene skal ikke forstås overfor ordrer.


DEKSJON 5 – PRODUKTER ELLER TJENESTER (dersom relevant)


Enkelte produkter eller tjenester kan være tilgjengelig eksklusivt online via nettstedet. Disse produktene eller tjenestene kan ha begrensede mengder og kan kun returneres eller byttes i henhold til våre Retningslinjer for retur.

Vi har gjort vårt ytterste for å vise så nøyaktig som mulig fargene og bildene av våre produkter som vises i butikken. AVSNITT 19. ÆNDRINGER I TJENESTER

Vi forbeholder oss retten, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av våre produkter eller tjenester til enhver person, geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense mengden av produkter eller tjenester vi tilbyr. Alle produktbeskrivelser eller produktpriser kan endres når som helst uten varsel, etter eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å avslutte ethvert produkt når som helst. Du kan gjennomgå den nyeste versjonen av vilkår for tjenesten når som helst på denne sida.

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere. endre eller erstatte en del av disse vilkårene for tjeneste ved å sende oppdateringer og endringer til nettstedet vårt.


DEKSJON 6 - TILBAKNING OG REGNSKABSINFORMASJON


Vi forbeholder oss retten til å nekte enhver bestilling du legger inn hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere antall kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse restriksjonene kan omfatte bestillinger plassert av eller under samme kundekonto, samme kredittkort og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfelle vi gjør en endring i eller kansellerer en bestilling, kan vi forsøke å varsle deg ved å kontakte e-posten og/eller faktureringsadressen/telefonnummeret som ble oppgitt da bestillingen ble foretatt. AVSNITT 20 KONTAKTOPPLYSNINGER


Du samtykker i å gi gjeldende, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som gjøres i butikken vår. Spørsmål om vilkårene bør sendes til oss på service@bytebays.com.


For mer informasjon, vennligst se vår Retningslinjer for retur.


DEKSJON 7 - EFTER VEJLEDNING


Vi kan gi deg tilgang til tredjepartsverktøy som vi verken overvåker eller har kontroll eller innspill over.

Du erkjenner og godtar at vi gir tilgang til slike verktøy "som det er" og "som tilgjengelig" uten noen garantier, representasjoner eller betingelser av noe slag og uten noen påtegning. Vi skal ikke ha noe ansvar overhodet som oppstår fra eller er relatert til din bruk av valgfrie tredjepartsverktøy.

Enhver bruk av deg av valgfrie verktøy som tilbys gjennom nettstedet, er helt på egen risiko og skjønn, og du bør sørge for at du er kjent med og godkjenner vilkårene som verktøyene leveres av den aktuelle tredjepartsleverandøren (e).

Vi kan også i fremtiden tilby nye tjenester og/eller funksjoner gjennom nettstedet (inkludert utgivelsen av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og/eller tjenester skal også være underlagt disse vilkårene for bruk.


DEKSJON 8 - TREDJEPARTINGER


Visse innhold, produkter og tjenester som er tilgjengelige via tjenesten vår, kan inneholde materiale fra tredjeparter.

Tredjepartslenker på dette nettstedet kan lede deg til tredjeparts nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten, og vi garanterer ikke og vil ikke ha noe ansvar eller ansvar for tredjeparts materiale eller nettsteder, eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter.

Vi er ikke ansvarlige for skade eller skader knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner som er gjort i forbindelse med tredjeparts nettsteder. Les nøye gjennom tredjepartens retningslinjer og praksis, og sørg for at du forstår dem før du engasjerer deg i en transaksjon. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående tredjepartsprodukter skal rettes til tredjeparten.


DEKTION 9 – BRUKET BEMÆRKNINGER, FØRELSE OG ANDRE FORBINDELSER


Hvis du på vår forespørsel sender visse spesifikke innleveringer (for eksempel konkurranseoppføringer) eller uten forespørsel fra oss, sender du kreative ideer, forslag, forslag, planer eller annet materiale, enten online, via e-post, per post eller på annen måte (samlet, "kommentarer"), samtykker du i at vi når som helst og uten begrensning kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke kommentarer som du videresender til oss i ethvert medium. Vi er og skal ikke være forpliktet (1) til å opprettholde kommentarer i fortrolighet; (2) å betale kompensasjon for eventuelle kommentarer; eller (3) for å svare på eventuelle kommentarer.

Vi kan, men har ingen forpliktelse til, overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi bestemmer etter eget skjønn er ulovlig, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte støtende eller bryter noen parts immaterielle rettigheter eller disse vilkårene for bruk.

Du samtykker i at kommentarene dine ikke vil krenke noen tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern, personlighet eller annen personlig eller eiendomsrett. Du samtykker videre i at kommentarene dine ikke vil inneholde injurierende eller på annen måte ulovlig, fornærmende eller uanstendig materiale, eller inneholde datavirus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan påvirke driften av tjenesten eller relatert nettsted. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for å være noen andre enn deg selv, eller på annen måte villede oss eller tredjeparter med hensyn til opprinnelsen til eventuelle kommentarer. Du er alene ansvarlig for eventuelle kommentarer du kommer med og deres nøyaktighet. Vi tar ikke noe ansvar og påtar oss intet ansvar for kommentarer lagt ut av deg eller noen tredjepart.


DEKSJON 10 - PERSONLIG OPPLYSNINGER


Din innsending av personlig informasjon gjennom butikken er underlagt vår personvernpolicy. For å se våre retningslinjer for personvern.


DEKSJON 11 - FELYKKER, INAKKRASISER OG OPPLYSNINGER


Noen ganger kan det være informasjon på nettstedet vårt eller i tjenesten som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan relateres til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, produktfraktkostnader, transittider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger hvis informasjon i tjenesten eller på et relatert nettsted er unøyaktig når som helst uten forvarsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen din).

Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller avklare informasjon i tjenesten eller på noe relatert nettsted, inkludert uten begrensning, prisinformasjon, unntatt det som kreves av loven. Ingen spesifisert oppdaterings- eller oppdateringsdato brukt i tjenesten eller på noe relatert nettsted, bør tas for å indikere at all informasjon i tjenesten eller på et relatert nettsted er endret eller oppdatert.


SEKSJON 12 - FORBUDTE BRUKER


I tillegg til andre forbud som angitt i vilkårene for bruk, er det forbudt å bruke nettstedet eller dets innhold: (a) til ulovlige formål; (b) å oppfordre andre til å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) å bryte internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forordninger; (d) å krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, nedvurdere, skremme eller diskriminere basert på kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemming; (f) å sende inn falsk eller villedende informasjon; (g) å laste opp eller overføre virus eller annen type ondsinnet kode som vil eller kan bli brukt på noen måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av tjenesten eller til et relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett; (h) å samle inn eller spore andres personopplysninger; (i) å spam, phish, pharm, påskudd, edderkopp, krype eller skrape; (j) for ethvert uanstendig eller umoralsk formål; eller (k) for å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene til tjenesten eller et relatert nettsted, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av tjenesten eller et relatert nettsted for brudd på noen av de forbudte bruksområdene.


SEKSJON 13 - OPPLYSNINGER, BEGRÆNSNING AV PASSITET


Vi garanterer ikke at din bruk av tjenesten vår vil være uavbrutt, tidsriktig, sikker eller feilfri.

Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten vil være nøyaktige eller pålitelige.

Du samtykker i at vi fra tid til annen kan fjerne tjenesten på ubestemt tid eller kansellere tjenesten når som helst, uten varsel til deg.

Du samtykker uttrykkelig i at din bruk av, eller manglende evne til å bruke, tjenesten er på egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester som leveres til deg gjennom tjenesten leveres (unntatt som uttrykkelig angitt av oss) "som den er" og "som tilgjengelig" for din bruk, uten noen representasjon, garantier eller betingelser av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, salgbar kvalitet, egnethet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel og ikke-krenkelse.

Hyllux, våre direktører, ledere, ansatte, tilknyttede selskaper, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skade, tap, krav eller direkte, indirekte, tilfeldige, straffende, spesielle eller følgeskader av noe slag, inkludert, uten begrensning, tapt fortjeneste, tapte inntekter, tapte besparelser, tap av data, erstatningskostnader eller lignende skader, enten det er basert på kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet), strengt ansvar eller på annen måte, som oppstår fra din bruk av noen av tjenestene eller produkter anskaffet ved hjelp av tjenesten, eller for andre krav relatert på noen måte til din bruk av tjenesten eller noe produkt, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i noe innhold, eller tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruken av tjenesten eller innhold (eller produkt) som er lagt ut, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenesten, selv om de blir informert om deres mulighet. Fordi enkelte stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, i slike stater eller jurisdiksjoner, skal vårt ansvar begrenses til det maksimale omfanget loven tillater.


DEKSJON 14 - INDEMNIFIKASJON


Du samtykker i å erstatte, forsvare og holde Hyllux og vårt morselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte skadesløse fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokathonorarer, fremsatt av en tredjepart på grunn av eller som følge av ditt brudd på disse vilkårene for bruk eller dokumentene de innlemmer ved referanse, eller ditt brudd på noen lov eller rettighetene til en tredjepart.


DEKSJON 15 - SVIRKNING


I tilfelle at noen bestemmelse i disse vilkårene for bruk er fastslått å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse likevel kunne håndheves i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og den ikke-håndhevbare delen skal anses å være skilt fra disse vilkårene for bruk, skal en slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av andre gjenværende bestemmelser.


DEKSJON 16 - TILDELING


Forpliktelsene og forpliktelsene til partene pådratt før oppsigelsesdatoen skal overleve oppsigelsen av denne avtalen for alle formål.

Disse vilkårene for bruk er effektive med mindre og til de sies opp av enten deg eller oss. Du kan når som helst si opp disse vilkårene for bruk ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre, eller når du slutter å bruke nettstedet vårt.

Hvis du etter vår eneste vurdering mislykkes, eller vi mistenker at du har mislyktes, å overholde noen vilkår eller bestemmelser i disse vilkårene for bruk, kan vi også si opp denne avtalen når som helst uten varsel, og du vil forbli ansvarlig for alle skyldige beløp til og med datoen for oppsigelse; og/eller følgelig kan nekte deg tilgang til tjenestene våre (eller deler av dem).


DEKSJON 17 - ELLER AFTALER


Unnlatelse av oss å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene for bruk skal ikke utgjøre et frafall av slik rett eller bestemmelse.

Disse vilkårene for bruk og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som er lagt ut av oss på dette nettstedet eller i forhold til tjenesten, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss og styrer din bruk av tjenesten, erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjoner og forslag, enten muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, tidligere versjoner av vilkårene for bruk).

Eventuelle tvetydigheter i tolkningen av disse vilkårene for bruk skal ikke tolkes mot den utarbeidende parten.


AFSNITT


Disse vilkårene for bruk og eventuelle separate avtaler der vi gir deg tjenester, skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i USA.


DEKSJON 19 - ÆNDRINGER TIL TJENESTER


Du kan gjennomgå den nyeste versjonen av vilkårene for bruk når som helst på denne siden.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke nettsiden vår med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til vår nettside eller tjenesten etter kunngjøring av endringer i disse vilkårene for bruk utgjør aksept av disse endringene.


DEKSJON 20 - KONTAKTIPPLYSNINGER


Spørsmål om vilkårene for bruk skal sendes til oss på customer@hyllux.com.

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing